Bouwsociëteit MG

Aanmeldingen & agenda systeem

Bouwsociëteit MG

Bouwsocieteit Midden Gelderland is een stichting opgericht in het kader van het project 'structuurverbetering bouwsector Midden Gelderland'. Hun missie is het bevorderen en uitwisselen van contacten tussen alle actief bij de bouw betrokken personen en ondernemingen. Zij zijn hiermee hét netwerk voor betrokkenen bij de bouw in de regio Midden Gelderland.

De Bouwsocieteit vroeg Vormkracht10 een informatief platform te ontwerpen en te ontwikkelen. Op dit platform worden alle activiteiten overzichtelijk vermeld in een agenda en is er plaats voor discussie door leden onderling. Wanneer activiteiten hebben plaatsgevonden kunnen foto's en teksten worden toegevoegd en per kalenderjaar worden alle evenementen gebundeld binnen een archief. Door middel van een achterliggende database zijn alle contactgegevens van alle leden zowel tekstueel als visueel makkelijk te raadplegen.

Bouwsociëteit MG Bouwsociëteit MG Bouwsociëteit MG Bouwsociëteit MG