Beaufort Consulting

Corporate branding & styling

Beaufort Consulting

Beaufort Consulting is een moderne organisatie met de focus op het bedrijfskundig en financieel adviseren en ondersteunen van aandeelhouders, directies en management in bijzondere bedrijfssituaties. De mannen van Beaufort kwamen bij ons omdat ze opzoek waren naar een serieuze partij welke hen kon koersen naar een professioneel, zakelijke corporate identity met klasse en bijbehorende website. "Een waar er geen tien van in één dozijn zitten". Vanuit deze visie zijn we doelen gaan bepalen en hebben we in een nauw samenwerkingsverband de ontwerpfase stap voor stap doorlopen.

Wij zien Beaufort als de hulpdienst die bedrijven in zwaar weer naar veiligere wateren loodst. De naam Beaufort licht in lijn met deze beeldspraak en hebben en hebben we als basis genomen voor het beeldmerk wat we hebben ontworpen. De schaal van Beaufort is de maatstaaf als het gaat om windkracht. Deze welbekende theorie uit de meteorologische en nautische wereld staan symbool voor de werkwijze van Beaufort. Vanuit deze gedachtengang zijn we de ontwerpfase voor het beeldmerk gestart waarbij de windroos centraal staat.

De keuze voor een klassiek schrevenfont voor het typografische gedeelte binnen het logo staat voor het karakter van de organisatie, wat het best te omschrijven is als; zeer zakelijk, statig, lichtelijk klassiek en leidend qua proces.

Beaufort Consulting Beaufort Consulting Beaufort Consulting Beaufort Consulting Beaufort Consulting