Symmetrie

Het verlangen naar structuur en organisatie

Symmetrie

De gestalttheorie is een menselijke gedragstheorie die beschrijft hoe onze hersenen structuur en vorming geven aan hetgeen wij zien. Hiermee wordt dus gesuggereerd dat wij als mensen van nature, orde kunnen scheppen in de dingen die we zien. Onze ogen hebben blijkbaar de neiging te verlangen naar structuur en organisatie.

Dit brengt ons bij één van mijn favoriete eigenschappen als het om ontwerpen gaat, symmetrie en asymmetrie. Tijdens mijn ontwerpfases, of het nu gaat om het ontwerpen van een logo of de indeling van een website, maak ik graag nuttig gebruik van de voordelen die symmetrie en asymmetrie. Symmetrie treedt op wanneer twee helften van een ontwerp in een bepaalde zin (vrijwel) elkaars spiegelbeeld zijn.

Asymmetrie

Asymmetrie daarentegen wordt gekenmerkt door onbalans en wanorde. Dergelijke spanning kan verwarrend zijn voor onze hersenen maar ook diep interessant. Asymmetrie draagt een bepaalde complexiteit welke ingaat tegen het natuurlijke verlangen naar structuur. Binnen een logo zorgt asymmetrie voor een minder rustig beeld voor onze hersenen omdat de verdeling onnatuurlijk is.

In de praktijk

Bij het ontwerpen van een logo maak je als ontwerper, heel een keuze voor een symmetrische of asymmetrische ontwerp. Hier bevindt zich niks tussenin. Bij het ontwerpen van een website is dit niet zo. Beide eigenschappen kunnen samen worden toegepast binnen één ontwerp om verschillende doelen te dienen. Ik gebruik bijvoorbeeld asymmetrie om de aandacht te vestigen op een bepaald onderdeel binnen een hoofdzakelijk symmetrisch ontwerp. Symmetrie pas ik toe op passieve elementen, zoals achtergrondstructuren en navigatie, navigatie en tekst. Belangrijke call-to-actions en andere bananen (link naar artikel bananen) krijgen op deze manier onopvallend de meeste aandacht van de bezoeker omdat ze simpelweg storend zijn binnen het kader.

Conclusie

Algemeen, is er veel winst te behalen door het toepassen van zowel symmetrie als asymmetrie of een combinatie van beide binnen het ontwerpproces voor logo's en websites. Terwijl het oog hunkert naar de structuur die wordt gevonden in symmetrie, is de visuele impact van asymmetrie hierbij ideaal toepasbaar en profiteren we op deze manier van twee doelen. Het is aan ons als ontwerpers om hier op een juiste manier mee te spelen en toe te passen.